Wyniki

Wyniki PFP – od początku działalności do końca 2016r. udzieliliśmy łącznie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom 2603 poręczenia kredytów i pożyczek o wartości ponad 304 mln PLN.

Dzięki działalności Funduszu firmy otrzymały transakcje kredytowe o łącznej wartości ponad 620 mln PLN.

Wyniki

Wyniki PFP