Wyniki

Wyniki PFP – od początku działalności do końca 2017r. udzieliliśmy łącznie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom 2765 poręczenia kredytów i pożyczek o wartości ponad 320 mln PLN.

Dzięki działalności Funduszu firmy otrzymały transakcje kredytowe o łącznej wartości ponad 651 mln PLN.

Wyniki

wyniki PFP