wadium

Poręczenia zapłaty wadium

Poręczenie zapłaty wadium jest to jedna z dopuszczalnych form wniesienia wadium w postępowaniu przetargowym zorganizowanym na zasadach określonych w Ustawie Prawo zamówień publicznych (PZP) lub zapytaniach ofertowych gdzie Zamawiający dopuszcza taką formę zabezpieczenia.

zabezpieczenie wadium

Zabezpieczenie wadium – vademecum przetargowe

Zabezpieczenie wadium Chcąc wziąć udział w przetargu, organizowanym zgodnie z zasadami Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. 2017, poz. 1579 z późn. zm.), należy ustanowić odpowiednie zabezpieczenie wadium pod rygorem niedopuszczenia do aukcji. Zabezpieczenie przetargu – formy wnoszenia wadium Zgodnie z treścią art. 45 tej ustawy wadium...

Te działania ułatwiają życie mikro, małym i średnim firmom branży drzewnej startującym w przetargach

Ta pomoc łatwa do uzyskania i tańsza od innych rozwiązań – mówi Tomasz Waszkiewicz, właściciel firmy Mój dom z drewna, który w swojej działalności często przystępuje do przetargów o surowiec. Wiązało się to z koniecznością „zamrażania” gotówki na wadium. Do czasu aż z pomocą przyszedł firmie Podlaski Fundusz Poręczeniowy, który...