Piszą o nas

zabezpieczenie przetargu formy wnoszenia wadium

Vademecum przetargowe cz.1 – Formy wnoszenia wadium

Cel wadium Przedsiębiorca, który planuje wziąć udział w przetargu, organizowanym zgodnie z zasadami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych musi wnieść wadium czyli ustanowić odpowiednie zabezpieczenie, inaczej nie zostanie dopuszczony do aukcji.

Vademecum przetargowe cz.2 - Formy wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Poręczenie – zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Poręczenia należytego wykonania umowy jest to jedna z dopuszczalnych form zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy w czasie na jaki została zawarta oraz jako gwarancja jakości i rękojmi co do szkód powstałych…

wadium

Poręczenia zapłaty wadium

Poręczenie zapłaty wadium jest to jedna z dopuszczalnych form wniesienia wadium w postępowaniu przetargowym zorganizowanym na zasadach określonych w Ustawie Prawo zamówień publicznych (PZP) lub zapytaniach ofertowych gdzie Zamawiający dopuszcza taką formę…