Referencje

Poniżej prezentujemy referencje, które wystawili nam pracownicy banków współpracujących i firmy, które skorzystały z poręczenia.

Mamy nadzieję, że przedstawiona lista referencji będzie przede wszystkim promocją poręczenia jako formy zabezpieczenia każdej transakcji kredytowej oraz rekomendacją współpracy z Podlaskim Funduszem Poręczeniowym Sp. z o.o.

Referencje