Wyniki

Wyniki PFP – od początku działalności do końca 2018r. udzieliliśmy łącznie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom 2990 poręczeń – jako zabezpieczenia transakcji kredytowych, wadiów i należytego wykonania umów – o wartości prawie 365 mln PLN.

Dzięki działalności Funduszu firmy otrzymały transakcje kredytowe, wadia i zabezpieczenia należytego wykonania umów o łącznej wartości prawie 750 mln PLN.

Ilość poręczeń

2990

Kwota poręczeń

365 mln PLN

Kwota transakcji

750 mln PLN