Wyniki

Wyniki PFP – od początku działalności do końca 2020r. udzieliliśmy łącznie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom 3.262 poręczeń – jako zabezpieczenia transakcji kredytowych, wadiów i należytego wykonania umów – o wartości ponad 406 mln PLN.

Dzięki działalności Funduszu firmy otrzymały transakcje kredytowe, wadia i zabezpieczenia należytego wykonania umów o łącznej wartości prawie 825 mln PLN.

Ilość poręczeń

3262

Kwota poręczeń

406 mln PLN

Kwota transakcji

825 mln PLN