Wyniki

Od początku działalności do końca 2021r. Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. udzielił łącznie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom 3.318 poręczeń – jako zabezpieczenia transakcji kredytowych, wadiów i należytego wykonania umów – o wartości prawie 418 mln PLN.

Dzięki działalności Funduszu firmy otrzymały transakcje kredytowe, wadia i zabezpieczenia należytego wykonania umów o łącznej wartości prawie 850 mln PLN.

Ilość poręczeń

3318

Kwota poręczeń

418 mln PLN

Kwota transakcji

850 mln PLN