Wyniki

Od początku działalności do końca 2022r. Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. udzielił łącznie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom 3.374 poręczenia – jako zabezpieczenia transakcji kredytowych, pożyczek, wadiów i należytego wykonania umów – o wartości ponad 424 mln PLN.

Dzięki działalności Funduszu firmy otrzymały transakcje kredytowe, pożyczki oraz wadia i zabezpieczenia należytego wykonania umów o łącznej wartości prawie 860 mln PLN.

Ilość poręczeń

3374

Kwota poręczeń

424 mln PLN

Kwota transakcji

860 mln PLN