Wyniki

Wyniki PFP – od początku działalności do końca 2019r. udzieliliśmy łącznie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom 3197 poręczeń – jako zabezpieczenia transakcji kredytowych, wadiów i należytego wykonania umów – o wartości prawie 393 mln PLN.

Dzięki działalności Funduszu firmy otrzymały transakcje kredytowe, wadia i zabezpieczenia należytego wykonania umów o łącznej wartości prawie 808 mln PLN.

Ilość poręczeń

3197

Kwota poręczeń

393 mln PLN

Kwota transakcji

808 mln PLN