Poręczenia za 0 złoty

Poręczenia do kredytów na cele inwestycyjne za 0 zł !!!

Drodzy Przedsiębiorcy, przypominamy, iż opłata za udzielenie poręczenia w ramach projektu realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynosi 0 zł. Poręczenie może stanowić zabezpieczenie spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji realizowanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Maksymalna kwota poręczenia to 2’500 000 PLN, maksymalny okres to 5 lat.

Poręczenia kredytów dostępne w kolejnych bankach

Z przyjemnością informujemy o zawarciu umów o współpracy z bankami: Bank Spółdzielczy w Czyżewie Hexa Bank Spółdzielczy z siedzibą w Piątnicy Poduchownej Klienci wyżej wymienionych banków mogą korzystać z poręczeń Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego jako zabezpieczenia do wszystkich kredytów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jednocześnie przypominamy , że kredytobiorcy z terenu...