Poręczenia i pożyczki dla firm zamiast dotacji

Poręczenia i pożyczki dla firm zamiast dotacji

„(…) – Przyjmijmy, że przedsiębiorca przychodzi do banku i potrzebuje np. kredytu. Rozmawia o kwocie, warunkach kredytowania i pojawia się pytanie o zabezpieczenie tej transakcji – wyjaśnia Anna Bajkowska z PFRR. – Firmy bardzo często nie dysponują zabezpieczeniem na majątku trwałym, np. hipoteką lub już je wykorzystały do zabezpieczenia kredytów...