zabezpieczymy Twoje wadium

Przedsiębiorco – zabezpieczymy Twoje wadium

Przed nami rozpoczęcie sezonu przetargowego. Podlaski Fundusz Poręczeniowy ma propozycję dla firm, które startują w przetargach organizowanych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Fundusz oferuje zabezpieczenia wadium w postaci poręczenia do wysokości 500’000 PLN. Taka forma wadium nie uszczupli Twojej zdolności kredytowej.  

Zabezpieczenie wygranej umowy

Vademecum przetargowe, cz. II. Zabezpieczenie wygranej umowy

Zabezpieczenie wygranej umowy – formy wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (NWU) czyli „co zrobić – wygrałeś przetarg i musisz zabezpieczyć wykonanie kontraktu”. Cel należytego wykonania umowy Przedsiębiorca, który wygrał przetarg, zgodnie z u stawą Prawo zamówień publicznych,musi ustanowić zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Celem takiego zabezpieczenia (NWU) jest potwierdzenie wiarygodności wykonawcy....

zabezpieczenie pzetargu

Vademecum przetargowe, cz. I. Zabezpieczenie przetargu – formy wnoszenia wadium

Przedsiębiorca, który planuje wziąć udział w przetargu, organizowanym zgodnie z zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych, musi wnieść wadium, czyli ustanowić odpowiednie zabezpieczenie przetargu, inaczej nie zostanie dopuszczony do aukcji. Celem wadium jest potwierdzenie wiarygodności uczestników przetargu – faktu, że są oni rzeczywiście zainteresowani przedmiotem konkursu i składanej przez nich oferty....