Oferta Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego

Oferta Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego

Od początku działalności do końca 2022r. Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. udzielił łącznie 3.374 poręczenia – jako zabezpieczenia transakcji kredytowych, pożyczek, wadiów i należytego wykonania umów – o wartości ponad 424 mln PLN. Dzięki działalności Funduszu firmy otrzymały transakcje kredytowe, pożyczki oraz wadia i zabezpieczenia należytego wykonania umów o łącznej wartości prawie 860...

jak zabezpieczyć umowę

Przedsiębiorco – wygrałeś przetarg? – zastanawiasz się jak zabezpieczyć umowę?

Z pomocą może przyjść Podlaski Fundusz Poręczeniowy, który ma propozycję dla firm startujących w przetargach organizowanych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Fundusz oferuje zabezpieczenia należytego wykonania umów w postaci poręczenia do wysokości 1’000’000 PLN. Taka forma zabezpieczenia pozwala realizować wygrane zlecenia bez konieczności blokowania gotówki.