Poręczamy pożyczki udzielane przez ARP

Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.  zabezpiecza pożyczki oferowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

9 lipca br. została zawarta umowa o współpracy pomiędzy ARP i Funduszem na mocy której, przedsiębiorcy z województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego uzyskali możliwość łatwiejszego dostępu do pożyczek oferowanych przez Agencję. Te firmy, którym brakuje zabezpieczenia, aby otrzymać finansowanie (również w ramach Tarczy Antykryzysowej) mogą ubiegać się o poręczenie Funduszu.

Jak przystąpić do przetargu bez angażowania własnych środków finansowych - webinarium

Jak przystąpić do przetargu bez angażowania własnych środków finansowych – webinarium, 18.03.2021r.

Podlaski Fundusz Poręczeniowy i Podlaski Fundusz Kapitałowy – spółki Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego serdecznie zapraszają przedsiębiorców na webinarium pt. „Jak przystąpić do przetargu bez angażowania własnych środków finansowych”, które odbędzie się 18 marca 2021 (czwartek) w godzinach 18:00-19:30 za pośrednictwem Internetu. Webinarium dedykowane jest przedstawicielom mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które biorą udział lub planują rozpocząć pozyskiwanie zleceń w przetargach publicznych lub/...

Zabezpieczenie wygranej umowy

Vademecum przetargowe, cz. II. Zabezpieczenie wygranej umowy

Zabezpieczenie wygranej umowy – formy wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (NWU) czyli „co zrobić – wygrałeś przetarg i musisz zabezpieczyć wykonanie kontraktu”. Cel należytego wykonania umowy Przedsiębiorca, który wygrał przetarg, zgodnie z u stawą Prawo zamówień publicznych,musi ustanowić zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Celem takiego zabezpieczenia (NWU) jest potwierdzenie wiarygodności wykonawcy....