zabezpieczenie pzetargu

Vademecum przetargowe, cz. I. Zabezpieczenie przetargu – formy wnoszenia wadium

Przedsiębiorca, który planuje wziąć udział w przetargu, organizowanym zgodnie z zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych, musi wnieść wadium, czyli ustanowić odpowiednie zabezpieczenie przetargu, inaczej nie zostanie dopuszczony do aukcji. Celem wadium jest potwierdzenie wiarygodności uczestników przetargu – faktu, że są oni rzeczywiście zainteresowani przedmiotem konkursu i składanej przez nich oferty....

Zabezpieczenie wadium

Zabezpieczenie wadium z podpisem elektronicznym

Miło nam jest poinformować, że zabezpieczenie wadium w postaci poręczenia Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego oferowane jest również w formie elektronicznej. Rośnie liczba przetargów, w których komunikacja między Zamawiającymi a Wykonawcami będzie odbywała się elektronicznie. Oznacza to, że zabezpieczenie wadium (w innej formie niż gotówka) będzie musiało być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym....