Vademecum przetargowe cz.2 - Formy wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Vademecum przetargowe cz.2 – Formy wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Przedsiębiorca, który wygrał przetarg, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, musi ustanowić zabezpieczenie należytego wykonania umowy (NWU). Celem zabezpieczenia NWU  jest potwierdzenie wiarygodności wykonawcy. Gwarantuje ono zamawiającemu, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jego roszczenia zostaną zaspokojone. Dodatkowo jeżeli zlecenie obejmuje również okres gwarancyjny  także na pokrycie roszczeń...

wadium z kapitału własnego

Vademecum przetargowe. Zabezpieczenie udziału w przetargu – wadium z kapitału własnego czy jednak nie?

Przedsiębiorca chcący wygrać przetarg, w którym obowiązują zamówienia publiczne, potrzebuje pieniędzy zarówno po to, aby przystąpić do przetargu, jak też w sytuacji, gdy wygra przetarg i ma zrealizować umowę. Już wyłożenie wadium z kapitału firmy niesie określone problemy, zwłaszcza jeśli tych atrakcyjnych dla firmy przetargów jest więcej. Jak sobie z...