wadium z kapitału własnego

Vademecum przetargowe. Zabezpieczenie udziału w przetargu – wadium z kapitału własnego czy jednak nie?

Przedsiębiorca chcący wygrać przetarg, w którym obowiązują zamówienia publiczne, potrzebuje pieniędzy zarówno po to, aby przystąpić do przetargu, jak też w sytuacji, gdy wygra przetarg i ma zrealizować umowę. Już wyłożenie wadium z kapitału firmy niesie określone problemy, zwłaszcza jeśli tych atrakcyjnych dla firmy przetargów jest więcej. Jak sobie z...

wadium

Poręczenia zapłaty wadium

Poręczenie zapłaty wadium jest to jedna z dopuszczalnych form wniesienia wadium w postępowaniu przetargowym zorganizowanym na zasadach określonych w Ustawie Prawo zamówień publicznych (PZP) lub zapytaniach ofertowych gdzie Zamawiający dopuszcza taką formę zabezpieczenia.