Podlaski Fundusz Poręczeniowy zabezpiecza wadia w przetargach także elektronicznie

Podlaski Fundusz Poręczeniowy zabezpiecza wadia

Mikro, małe i średnie firmy z województw podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego, które chcą startować w przetargach w trybie prawa o zamówieniach publicznych, mogą się starać w Podlaskim Funduszu Poręczeniowym o poręczenie wadium również w formie elektronicznej – poinformował ten fundusz.

Podlaski Fundusz Poręczeniowy jest spółką Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Białymstoku. Fundacja jest instytucją otoczenia biznesu, która działa na rzecz podlaskich firm w różnej formie.

Podlaski Fundusz Poręczeniowy sp. z o.o. oferuje przedsiębiorcom m.in. poręczenie – zabezpieczenie wymaganego w przetargach wadium.

„Każdy przedsiębiorca biorący udział w przetargu, organizowanym zgodnie z zasadami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, musi przedstawić wadium. Akceptowaną formą zabezpieczenia, wykazaną w ustawie jest między innymi poręczenie funduszu poręczeniowego” – podkreśla w przekazanym PAP komunikacie dyrektor sprzedaży Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego Anna Bajkowska.

Takie poręczenie jest autoryzowane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Skorzystało z tej pomocy już ok. stu firm.

Bajkowska podkreśla, że coraz więcej przetargów realizowanych jest w formie elektronicznej, w taki sposób wygląda wymiana informacji, „komunikacja” pomiędzy zamawiającym a potencjalnymi wykonawcami, dotyczy to także zabezpieczenia wadium w innej formie niż gotówka. Bajkowska wskazała, że fundusz poręczeniowy dostosował się do wymagań firm w tym zakresie i ich oczekiwań.

– Pełna elektronizacja zamówień publicznych będzie obowiązywała od 1 stycznia 2020 r. – przypomina Bajkowska.

Podlaski Fundusz Poręczeniowy działa od 1996 r. Bajkowska poinformowała, że do 2017 r. fundusz zabezpieczał tylko transakcje kredytowe oferowane przez banki, z którymi fundusz współpracuje.

W 2017 r. fundusz poręczeniowy zaczął również udzielać zabezpieczeń wadiów i tzw. należytego wykonania umów przy przetargach w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Łącznie w latach 2017-2018 udzielił blisko stu takich poręczeń.

Łącznie – do 2018 r. – Podlaski Fundusz Poręczeniowy udzielił firmom ponad 2,8 tys. poręczeń, dzięki czemu przedsiębiorstwa dostały 740 mln zł kredytów.


Źródło: https://bialystok.onet.pl/podlaski-fundusz-poreczeniowy-zabezpiecza-wadia-w-przetargach-takze-elektronicznie/z81wxj1