Poręczenia do kredytów na cele inwestycyjne teraz za 0 zł !!!

Dobra wiadomość dla przedsiębiorców z terenu województwa podlaskiego! Opłata za udzielenie poręczenia do kredytów na cele inwestycyjne w ramach projektu realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynosi obecnie 0 zł. Poręczenie może stanowić zabezpieczenie spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji realizowanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Maksymalna kwota poręczenia to 2’500 000 PLN, maksymalny okres to 5 lat. Ww. poręczenia udzielane są w ramach pomocy de minimis. Lista banków współpracujących w ramach projektu dostępna jest na stronie www.https://poreczenia.com.pl.