Poręczenia do kredytów na cele inwestycyjne za 0 zł !!!

Poręczenia za 0 złoty

Drodzy Przedsiębiorcy, przypominamy, iż opłata za udzielenie poręczenia w ramach projektu realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynosi 0 zł. Poręczenie może stanowić zabezpieczenie spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji realizowanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Maksymalna kwota poręczenia to 2’500 000 PLN, maksymalny okres to 5 lat.

Pomoc de minimis

Udzielane poręczenia są w ramach pomocy de minimis. Lista banków współpracujących w ramach projektu dostępna jest tutaj.