Poręczenia kredytów dostępne w kolejnym banku

Poręczenia kredytów

Z przyjemnością informujemy o zawarciu kolejnej umowy o współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Brańsku, która umożliwia poręczenia kredytów.

Klienci tego banku mogą korzystać z poręczeń Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego jako zabezpieczenia do wszystkich kredytów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jednocześnie przypominamy, że kredytobiorcy z terenu województwa podlaskiego mogą skorzystać z preferencyjnych warunków – prowizja od udzielonego poręczenia wynosi 0%. Oferta dotyczy kredytów inwestycyjnych oraz związanych z rozwojem działalności.  Wyżej wymienione poręczenie jest udzielane w ramach pomocy de minimis ze środków RPO WP.

Dodaj komentarz