Poręczenia kredytowe

Poręczenia kredytowe – Definicja

Poręczenia kredytowe PFP stanowią prawną formę zabezpieczenia spłaty kapitału każdej transakcji kredytowej. Poręczenie PFP może być zabezpieczeniem jedynym, uzupełniającym, czasowym.

Bank udzielając transakcji kredytowej (kredytu, pożyczki, gwarancji) wymaga od wnioskodawcy jej zabezpieczenia. Dopuszczalne formy zabezpieczenia mogą być różne np.: hipoteka na nieruchomości, zastaw lub przewłaszczenie na majątku ruchomym (samochodzie, maszynie), weksel in blanco. Często ma miejsce sytuacja, w której bank odmawia przyznania finansowania ze względu na niewystarczające zabezpieczenia spłaty. W takiej sytuacji może pomóc właśnie Fundusz i poręczenia kredytowe.
PFP blokuje własne środki pieniężne jako gwarancję spłaty poszczególnych transakcji kredytowych udzielanych przez instytucje współpracujące.


Zasady współpracy

Kto może skorzystać? 

Klientem PFP może zostać mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo z województw: podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.

W jaki sposób uzyskać poręczenie?   

W punktach poniżej prezentujemy co należy zrobić żeby uzyskać poręczenie:

  • złożyć wniosek kredytowy w jednym ze współpracujących banków ze wskazaniem poręczenia Funduszu jako jednego z zabezpieczeń,
  • udzielić zgody bankowi na przekazanie Funduszowi informacji i dokumentów związanych z zaciąganym kredytem,
  • umożliwić wizytę w siedzibie firmy. Z wnioskiem o poręczenie występuje do Funduszu bank, w którym klient złożył wniosek.

Czas

Decyzja o udzieleniu poręczenia podejmowana jest w ciągu 7 dni od przyznania transakcji kredytowej przez bank.

Koszty

Prowizja Funduszu wynosi do 5% kwoty poręczenia w zależności od rodzaju poręczanej transakcji i okresu trwania. Płatna jest jednorazowo w chwili udzielania poręczenia.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem PFP.

 


Regulaminy

 REGULAMIN


Instytucje współpracujące

Tutaj możesz sprawdzić z jakimi instytucjami PFP współpracuje.


Realizowane projekty

Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. uzyskał dofinansowanie z RPO WPO