Poręczenia wadialne – coraz większe zainteresowanie produktem oferowanym przez PFP

Poręczenia wadialne - oferta PFP

Z przyjemnością informujemy, że coraz więcej przedsiębiorców korzysta z poręczenia wadialnego – produktu, który w tym roku do swojej oferty wprowadził Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. (PFP). Poręczenie PFP umożliwiło podlaskim przedsiębiorcom startowanie w przetargach organizowanych m.in. przez: Urząd Miejski w Białymstoku, Urząd Gminy w Sokółce, Urząd Miejski w Ełku czy Nadleśnictwo w Białowieży.

Poręczenia wadialne – oferta PFP

Przedsiębiorca, który chce wziąć udział w przetargu, zobowiązany jest do przedstawienia Beneficjentowi zabezpieczenia. Poręczenie jest jedną z dopuszczalnych form wniesienia wadium zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie Prawo zamówień publicznych lub zapytaniach ofertowych gdzie Zamawiający dopuszcza taką formę zabezpieczenia. W odpowiedzi na potrzeby płynące z rynku, gdzie przedsiębiorcy nie zawsze mają możliwość blokowania w tym celu gotówki, PFP proponuje uzyskanie przez przedsiębiorcę poręczenia do 1 mln PLN.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę https://poreczenia.com.pl/poreczenia-wadialne/ lub do kontaktu: Anna Bajkowska – tel. 85 740 86 69.

PFP w swojej ofercie ma również poręczenia należytego wykonania umowy.