Wiosna w branży budowlanej – z poręczeniem zapłaty wadium

poręczenia zapłaty wadium

Za oknem już wiosna i to ta prawdziwa – nie tylko kalendarzowa. Z radością zrzucamy zimowe ubrania i wystawiamy twarze do słońca. Powody do radości ma także sektor budowlany, dla którego sezon w tym roku zaczął się stosunkowo wcześnie. Właśnie dla firm z z tej branży Podlaski Fundusz Poręczeniowy zaoferował nowy produkt – poręczenia zapłaty wadium.

Dla kogo?

Produkt oferowany jest dla przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy startują w przetargach organizowanych w ramach Ustawy o zamówieniach publicznych.

Po co?

Przedsiębiorca, aby wziąć udział w przetargu publicznym, musi złożyć odpowiednie zabezpieczenie. Najczęściej robi to w formie gotówki, co wiąże się z zablokowaniem jej na określony czas i jednocześnie uniemożliwia udział w kolejnych przetargach. Rozwiązaniem jest właśnie Poręczenie Wadialne. Dzięki niemu firmy nie muszą angażować własnej gotówki ani korzystać z ubezpieczenia na ten cel.

Jak to działa?

Mechanizm jest bardzo prosty. Przedsiębiorca składa do Podlaskiego Funduszu Kapitałowego wniosek. Pracownik funduszu sprawdza go i weryfikuje. Następnie obie strony podpisują umowę o przyznanie limitu wadialnego. Wartość całego poręczenia wadialnego może wynieść nawet 1 mln złotych i jest ono przyznawane na 6 miesięcy.

Limit ten może być wykorzystywany przez przedsiębiorcę zgodnie z jego zapotrzebowaniem. Można poręczyć 100% wymaganego wkładu. Co warte podkreślenia, cały proces trwa maksymalnie 3 dni robocze. Proste, szybkie i skuteczne.

– Wprowadzając poręczenie wadialne, mieliśmy na uwadze dwie rzeczy. Chcieliśmy, aby nasza usługa była tańsza i jednocześnie szybsza. Weryfikacja w ciągu 3 dni wynika z prostego faktu – znamy bardzo dobrze rynek i przedsiębiorców na nim działających. W końcu Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego działa w regionie już prawie 25 lat – mówi Anna Bajkowska, dyrektor Podlaskiego Funduszu Kapitałowego.

Poręczenia zapłaty wadium

Poręczenie zapłaty wadium jest to jedna z dopuszczalnych form wniesienia wadium w postępowaniu przetargowym zorganizowanym na zasadach określonych w Ustawie Prawo zamówień publicznych (PZP) lub zapytaniach ofertowych, gdzie zamawiający dopuszcza taką formę zabezpieczenia. Zgodnie z treścią ustawy PZP podmiot przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium na zasadach określonych przez organizatora. Dopuszczalne formy wadiów wymienione są w art. 45 ust. 6 tejże Ustawy PZP i mogą być wnoszone w formie: gotówki, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Poręczenie zapłaty wadium jest stosunkowo nowym produktem na rynku poręczeniowym oferowanym przez regionalne lub lokalne fundusze poręczeniowe. Stanowi atrakcyjną alternatywę dla wadiów przetargowych wnoszonych w innych formach. Głównymi zaletami takiego sposobu zabezpieczenia są m.in.: brak konieczności zamrażania gotówki na co najmniej 30 dni, wolne środki finansowe mogą być wykorzystane na inne cele w tym jako dodatkowy kapitał obrotowy, możliwość przystąpienia przez przedsiębiorcę do dowolnej liczby przetargów, szybki proces przyznania zabezpieczenia, niskie koszty.

Poręczenie zapłaty wadium, oferowane przez Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. (PFP), skierowane jest do mikro-, małych i średnich firm, mających siedzibę lub działających na terenie województwa podlaskiego.

Warunki poręczenia

Na wniosek przedsiębiorcy PFP przyznaje limit poręczeniowy, w ramach którego następnie udzielane są indywidualne poręczenia zapłaty wadium do momentu wyczerpania środków lub do zakończenia okresu, na który został limit przyznany.

Parametry limitu poręczeniowego: maksymalna wartość pakietu wadialnego wynosi 1 000 000 zł; pakiet wadialny zawierany jest na okres 6 miesięcy; maksymalny poziom indywidualnego poręczenia wadialnego wynosi 100% wartości wadium; maksymalna kwota indywidualnego poręczenia wadialnego to 500.000,00 zł.

Zasady współpracy

Przedsiębiorca składa w PFP wniosek o przyznanie limitu poręczeniowego. Fundusz weryfikuje zdolność kredytową przedsiębiorcy i podejmuje decyzję o przyznaniu przedsiębiorcy limitu poręczeniowego. Przedsiębiorca podpisuje z PFP stosowną umowę, na mocy której uruchomiony zostaje limit poręczeniowy. Przedsiębiorca opłaca prowizję za udzielenie poręczenia.

Czas trwania całej procedury nie przekracza 3 dni roboczych, licząc od dnia wpływu kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o udzielenie limitu poręczeniowego wraz ze wszystkimi załącznikami.