Potrzebujesz pieniędzy by zrealizować projekt, może znajdziesz je w funduszu kapitałowym?

oferta poręczeń

Firma często poszukuje zleceń stając do przetargu. By jednak go wygrać, trzeba dysponować środkami finansowymi na jego realizację. Dobrym źródłem takiego finansowania może być fundusz kapitałowy.

Wsparcie funduszy kapitałowych

Firmy pozyskujące zlecenia w trybie przetargów, na każdym etapie procesu realizacji zlecenia potrzebują odpowiedniego zaplecza finansowego. Dotyczy to zarówno firm usługowych, jak i handlowych, bez względu na branżę w jakiej działają. Nie każdy przedsiębiorca wie, że istnieją wyspecjalizowane instytucje, które mogą kompleksowo wesprzeć firmę realizującą kontrakt. Są nimi np. fundusze kapitałowe.

W jaki sposób fundusz może pomóc takim firmom? Odpowiadając na to pytanie, posłużmy się konkretnym przykładem – działalności Podlaskiego Funduszu Kapitałowego, który operuje w województwach: podlaskim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim. Podlaski Fundusz Kapitałowy, wspólnie z podmiotami współpracującymi, oferuje kompleksowe zabezpieczenie finansowe na każdym etapie realizowania kontraktu – od momentu wzięcia udziału w przetargu do czasu zakończenia realizacji.

– Współpracujemy z firmami z woj. podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego, które spełniają kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa i pozyskują zlecenia przystępując do przetargów, organizowanych zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych”. Kompleksowo wspieramy firmy realizujące kontrakt, od zapewnienia finansowania kosztów związanych z jego realizacją, przez poręczenie wadialne i należytego wykonania umowy – wyjaśnia Krystyna Kalinowska, Dyrektor Inwestycyjny z Podlaskiego Funduszu Kapitałowego.

Pierwszy etap przetargu: złożenie oferty.

Firmy przystępując do przetargu są zobowiązane do wniesienia wadium, którego celem jest zabezpieczenie interesów obu stron przyszłej transakcji. Może ono zostać wpłacone w formie gotówki, zabezpieczone gwarancją (np. bankową, ubezpieczeniową) lub poręczeniem wyspecjalizowanej instytucji. Już na tym etapie przedsiębiorcy mogą szukać wsparcia w Podlaskim Funduszu Kapitałowym, który współpracuje z podmiotem świadczącym tego rodzaju usługi.

Fundusz poręczeniowy może przyznać limit, w ramach którego następnie udzielane są indywidualne poręczenia zapłaty wadium do momentu wyczerpania środków lub do zakończenia okresu, na który limit został przyznany. Maksymalna wartość pakietu wadialnego wynosi 1 000 000 zł i jest on zawierany na okres 6 miesięcy.

Procedura trwa kilka dni i jest to metoda honorowana przede wszystkim przy przetargach opartych na prawie zamówień publicznych, jak również w wielu innych konkursach ofert – tłumaczy Krystyna Kalinowska. Poręczenie wadialne to stosunkowo nowy produkt na rynku poręczeniowym a do jego zalet można zaliczyć: brak konieczności zamrażania gotówki, możliwość przystąpienia przez przedsiębiorcę do dowolnej liczby przetargów, szybki proces przyznania zabezpieczenia – w ciągu trzech dni udzielany jest limit poręczeń, a także niskie koszty, porównywalne z kosztem kredytu w rachunku bieżącym czy innymi formami zabezpieczeń dostępnymi na rynku.

Drugi etap przetargu: wygrana i podpisanie umowy.

Przedsiębiorca składając najlepszą ofertę w przetargu, już w momencie podpisania kontraktu jest zobowiązany do przedstawienia gwarancji należytego wykonania umowy.

Sposoby udzielenia gwarancji są podobne do wadiów, z jedną różnicą – wysokość takiej gwarancji waha się najczęściej od 5 do 10 proc. wartości kontraktu brutto.

Poręczenie, które oferuje fundusz jest korzystnym rozwiązaniem dla klienta, gdyż nie uszczupla kapitału obrotowego, jest łatwe do uzyskania, a często także tańsze od innych rozwiązań dostępnych na rynku. Zaletami poręczenia należytego wykonania umowy są też m.in. brak konieczności zamrażania gotówki na długi okres, utrzymanie płynności w przedsiębiorstwie, oraz szybki proces przyznania zabezpieczenia – wyjaśnia Krystyna Kalinowska.

Trzeci etap przetargu: realizacja zlecenia.

Realizacja kontraktu wiąże się z kolei pozyskaniem pieniędzy, które trzeba przeznaczyć na zatrudnienie dodatkowych osób, materiały czy zaplecze techniczne. Tutaj z pomocą również przychodzi fundusz typu venture capital.

– Finansowanie, które oferujemy może przyjąć formę pożyczek lub obligacji. Zawsze są one jednak dopasowane do aktualnych potrzeb firmy. W celu pozyskania środków należy w pierwszej kolejności zgłosić projekt. Następnie zostaje ustalony termin spotkania, podczas którego fundusz może poznać potrzeby danej firmy. Po weryfikacji dokumentów finansowych ustalony zostaje harmonogram działań i dochodzi do podpisania umowy – tłumaczy Krystyna Kalinowska z Podlaskiego Funduszu Kapitałowego.

Udział w przetargach wymaga od firm zaangażowania dodatkowego kapitału. W przypadku korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, szczególnie ważna jest prosta procedura oraz możliwość szybkiego otrzymania środków. Dlatego przedsiębiorcy powinni korzystać z pomocy odpowiednich instytucji, które oferują kompleksowe zabezpieczenie finansowe na każdym etapie realizowania kontraktu.


Informacja zamieszczona na portalu poranny.pl/strefa-biznesu 25 września 2017r.

http://www.poranny.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/z-kraju-i-ze-swiata/a/potrzebujesz-pieniedzy-by-zrealizowac-projekt-moze-znajdziesz-je-w-funduszu-kapitalowym,12514650/