Pożyczki i poręczenia z unijnych pieniędzy

Pożyczki i poręczenia z unijnych pieniędzy

„Te (…) poręczenia są skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Przeznaczone są przede wszystkim dla firm, które nie mają historii kredytowej, czyli zaczynających działalność. Nie są więc dla banku wiarygodnym partnerem. Łatwiej im zostać klientem (…) Banków (…) właśnie dzięki poręczeniu uzyskanemu z funduszu.”

Artykuł zamieszczony w Gazecie Współczesnej 16 lutego 2012r.