Specjalna propozycja finansowa dla firm branży drzewnej

propozycja finansowa dla firm branży drzewnej

Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. o.o. wprowadził specjalnie rozwiązanie finansowe, zaprojektowane dla przedsiębiorców z branży drzewnej, którzy kupują drewno od Lasów Państwowych. Oferta skierowana jest do mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podlaskiego ale również mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.

Przedsiębiorcy – po wygraniu przetargów i ustanowieniu limitów zakupu drewna w Lasach Państwowych – w grudniu ub. r. zawarli nowe umowy kupna-sprzedaży z nadleśnictwami na odbiory surowca w 2018 roku. Zgodnie z zapisami kontraktów, firmy zobligowane są do odbioru określonych ilości surowca na przedpłaty. Oznacza to dla nich inwestowanie własnych środków finansowych. Często na długi czas. Pieniądze bowiem mogą zostać odzyskane dopiero po całym cyklu produkcyjnym, po otrzymaniu zapłaty od klientów.

Takiej sytuacji można jednak uniknąć – można uzyskać odroczenie terminu płatności (pod warunkiem zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa). W takiej sytuacji istnieje możliwość skorzystania z usługi oferowanej przez fundusz poręczeniowy – poręczenia należytego wykonania umowy w zakresie zabezpieczenia zapłaty za surowiec drzewny. Przedstawienie w nadleśnictwie takiego dokumentu pozwala na odbiór drewna bez konieczności wykonania przedpłaty i uzyskanie terminu płatności za drewno np. do 30 dni.

Zalety poręczeń

Głównymi zaletami skorzystania z zabezpieczenia w postaci poręczenia są m.in.:

  • zwiększenie kapitału obrotowego w firmie i co za tym idzie możliwości produkcyjnych,
  • zwiększenie płynności w przedsiębiorstwie bez konieczności korzystania z kredytu obrotowego, który będzie rozwiązaniem droższym,
  • terminowe wywiązywanie się z odbiorów drewna w nadleśnictwach co pozwala budować dobrą historię i jest gwarancją przyznania surowca w późniejszych latach,
  • terminowe wywiązywanie się z realizacji zleceń do klientów,
  • wejście na większą skalę obrotów firmy.

W jaki sposób można ubiegać się o poręczenie?

Należy zgłosić się do Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. Tam będzie można uzyskać pełną informację na temat oferowanych usług. Zapraszamy też na stronę https://poreczenia.com.pl 

Więcej informacji:

Anna Bajkowska
tel. 85 740 86 69
e-mail: bajkowska@pfrr.pl


Źródło: http://www.poranny.pl/strefa-biznesu/a/specjalna-propozycja-finansowa-dla-firm-branzy-drzewnej-z-podlaskiego-funduszu-poreczeniowego,12894610/