Przedsiębiorco – wygrałeś przetarg? – zastanawiasz się jak zabezpieczyć umowę?

jak zabezpieczyć umowę

Z pomocą może przyjść Podlaski Fundusz Poręczeniowy, który ma propozycję dla firm startujących w przetargach organizowanych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Fundusz oferuje zabezpieczenia należytego wykonania umów w postaci poręczenia do wysokości 1’000’000 PLN. Taka forma zabezpieczenia pozwala realizować wygrane zlecenia bez konieczności blokowania gotówki.

Fundusz zabezpiecza również wadia na etapie startu w przetargach.