PRZETARGI – GDZIE FIRMY MOGĄ SZUKAĆ WSPARCIA FINANSOWEGO?

Firmy pozyskujące zlecenia w trybie przetargów, na każdym etapie procesu realizacji zlecenia potrzebują odpowiedniego zaplecza finansowego.

Dotyczy to zarówno firm usługowych, jak i handlowych, bez względu na branżę w jakiej działają. Nie każdy przedsiębiorca wie, że istnieją wyspecjalizowane instytucje, które mogą kompleksowo wesprzeć firmę realizującą kontrakt. W województwie podlaskim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim taką możliwość oferuje Podlaski Fundusz Kapitałowy.

W jaki sposób fundusz może pomóc takim firmom?

Kolejna fala przetargów, która rusza tej jesieni, zabezpieczy zlecenia i zapewni pracę wielu polskim firmom. To ostatni moment na pozyskanie zleceń przed przestojem w okresie zimowym. Dla znacznej liczby firm jest to czas poszukiwania wsparcia finansowego. W takich sytuacjach z pomocą przychodzi Podlaski Fundusz Kapitałowy, który wspólnie z podmiotami współpracującymi, oferuje kompleksowe zabezpieczenie finansowe na każdym etapie realizowania kontraktu – od momentu wzięcia udziału w przetargu do czasu zakończenia realizacji. – Współpracujemy z firmami z woj. podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego, które spełniają kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa i pozyskują zlecenia przystępując do przetargów, organizowanych zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych”. Kompleksowo wspieramy firmy realizujące kontrakt, od zapewnienia finansowania kosztów związanych z jego realizacją, przez poręczenie wadialne i należytego wykonania umowy – wyjaśnia Krystyna Kalinowska z Podlaskiego Funduszu Kapitałowego.

Pierwszy etap przetargu: Złożenie oferty

Firmy przystępując do przetargu są zobowiązane do wniesienia wadium, którego celem jest zabezpieczenie interesów obu stron przyszłej transakcji. Może ono zostać wpłacone w formie gotówki, zabezpieczone gwarancją (np. bankową, ubezpieczeniową) lub poręczeniem wyspecjalizowanej instytucji. – Fundusz poręczeniowy może przyznać limit, w ramach którego następnie udzielane są indywidualne poręczenia zapłaty wadium do momentu wyczerpania środków lub do zakończenia okresu, na który limit został przyznany. Maksymalna wartość pakietu wadialnego wynosi 1 000 000 zł i jest on zawierany na okres 6 miesięcy. Procedura trwa kilka dni i jest to metoda honorowana przede wszystkim przy przetargach opartych na prawie zamówień publicznych, jak również w wielu innych konkursach ofert – tłumaczy Krystyna Kalinowska.

Poręczenie wadialne to stosunkowo nowy produkt na rynku poręczeniowym, a do jego zalet można zaliczyć: brak konieczności zamrażania gotówki, możliwość przystąpienia przez przedsiębiorcę do dowolnej liczby przetargów, szybki proces przyznania zabezpieczenia – w ciągu trzech dni udzielany jest limit poręczeń, a także niskie koszty, porównywalne z kosztem kredytu w rachunku bieżącym czy innymi formami zabezpieczeń dostępnymi na rynku.

Drugi etap przetargu: Wygrana i podpisanie umowy

Przedsiębiorca składając najlepszą ofertę w przetargu, już w momencie podpisania kontraktu jest zobowiązany do przedstawienia gwarancji należytego wykonania umowy. Sposoby udzielenia gwarancji są podobne do wadiów, z jedną różnicą – wysokość takiej gwarancji waha się najczęściej od 5 do 10 proc. wartości kontraktu brutto. – Poręczenie, które oferuje fundusz jest korzystnym rozwiązaniem dla klienta, gdyż nie uszczupla kapitału obrotowego, jest łatwe do uzyskania, a często także tańsze od innych rozwiązań dostępnych na rynku. Zaletami poręczenia należytego wykonania umowy są też m.in. brak konieczności zamrażania gotówki na długi okres, utrzymanie płynności w przedsiębiorstwie, oraz szybki proces przyznania zabezpieczenia – wyjaśnia Krystyna Kalinowska.

Trzeci etap przetargu: Realizacja zlecenia

Realizacja kontraktu wiąże się z kolei pozyskaniem pieniędzy, które trzeba przeznaczyć na zatrudnienie dodatkowych osób, materiały czy zaplecze techniczne. Tutaj z pomocą również przychodzi fundusz typu venture capital. – Finansowanie, które oferujemy może przyjąć formę pożyczek lub obligacji. Zawsze są one jednak dopasowane do aktualnych potrzeb firmy. W celu pozyskania środków należy w pierwszej kolejności zgłosić projekt. Następnie zostaje ustalony termin spotkania, podczas którego fundusz może poznać potrzeby danej firmy. Po weryfikacji dokumentów finansowych ustalony zostaje harmonogram działań i dochodzi do podpisania umowy – tłumaczy Krystyna Kalinowska.

Udział w przetargach wymaga od firm zaangażowania dodatkowego kapitału. W przypadku korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, szczególnie ważna jest prosta procedura oraz  możliwość szybkiego otrzymania środków. Dlatego przedsiębiorcy powinni korzystać z pomocy odpowiednich instytucji, które oferują kompleksowe zabezpieczenie finansowe na każdym etapie realizowania kontraktu.