FAQ – poręczenia kredytowe

Poręczenia - pytania i odpowiedzi

1) Prowadzę działalność od dwóch miesięcy, czy już teraz mogę ubiegać się o poręczenie kredytu?

Tak, nie ma przeszkód żeby Fundusz poręczył Pani kredyt. Warunkiem jest otrzymanie wstępnej pozytywnej decyzji o przyznaniu transakcji kredytowej przez bank.

2) Czy Fundusz może zabezpieczyć 100% mojego kredytu?

Fundusz może zabezpieczyć do 70% kwoty transakcji kredytowej (w tym kredytu) nie więcej niż 1’100’000 PLN.

3) Ubiegam się o pożyczkę w Urzędzie Pracy czy Fundusz może mi ją poręczyć?

Nie. Fundusz może poręczyć (tj. zabezpieczyć) transakcję kredytową przyznaną Wnioskodawcy przez Bank, który ma z nami podpisaną Umowę o współpracy. Lista Banków znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce „Banki współpracujące”.

4) Czy poręczeniem Funduszu mogę zabezpieczyć kredyt w rachunku bieżącym?

Tak. Fundusz może zabezpieczyć każdy rodzaj transakcji kredytowej w tym również kredyt w rachunku bieżącym.

5) Czy poręczeniem Funduszu mogę zabezpieczyć kredyt inwestycyjny przyznany na okres 10 lat?

Tak, okres trwania kredytu może być dowolny. Z tym, że poręczenie Funduszu może być przyznane na okres do 5 lat. Po tym okresie istnieje możliwość przedłużenia poręczenia na następny okres o ile Bank uzna to za konieczne.

6) Jakie dokumenty powinienem dostarczyć do Funduszu składając wniosek?

W Funduszu nie składa Pan wniosku. Wniosek składa Pan tylko raz w Banku. Następnie pracownik Banku, za Pana zgodą, przesyła kopię wniosku kredytowego wraz załącznikami.

7) Co jest podstawą decyzji o przyznaniu poręczenia?

Podstawą decyzji jest ocena zdolności kredytowej Pana firmy podjęta na podstawie złożonych dokumentów do Banku i rozmowy z właścicielem lub osobami reprezentującymi firmę.

8) Jak długo trwa ocena wniosku o poręczenie w funduszu?

Po otrzymaniu wniosku z banku decyzję o przyznaniu poręczenia otrzyma Pan w przeciągu kilku dni. Jeżeli transakcja jest w naszej ocenie mało ryzykowna decyzję można otrzymać nawet do dwóch dni.

9) Czy fundusz może odmówić poręczenia pomimo faktu, iż bank podjął warunkową pozytywną decyzję o przyznaniu kredytu? Jak często zdarza się taka sytuacja?

Tak, fundusz może odmówić poręczenia kredytu aczkolwiek takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko.

10) Ile zapłacę za poręczenie?

Fundusz nie pobiera opłat za rozpatrzenie wniosku. Opłatę manipulacyjną za poręczenie zapłaci Pani dopiero w momencie pozytywnej decyzji po otrzymania transakcji kredytowej. Opłaty uzależnione są głównie od okresu trwania transakcji kredytowej. Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Funduszu (Patrz – „Kontakt”).

11) Czy Fundusz monitoruje przyznane poręczenie?

Tak. Fundusz w okresie obowiązywania poręczenia monitoruje firmę, która takie zabezpieczenie otrzymała. Częstotliwość monitoringu uzależniona jest od ryzyka transakcji. Najczęściej obliguje kredytobiorcę do dostarczania danych finansowych, do banku lub do funduszu, w ustalonej formie raz na 3 miesiące.

12) Czy można zamienić zabezpieczenie własne przy trwającym kredycie na poręczenie Funduszu?

Tak, jeżeli zamiana zabezpieczeń nie wiąże się z tzw. dobezpieczeniem kredytu ze względu na zwiększone ryzyko spłaty kredytu.