Zaświadczenie PARP potwierdzające możliwość udzielania poręczeń wadialnych przez Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.