Zrealizowany projekt

W latach 2010 – 2020 Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. (PFP) zrealizował projekt  „Wspieranie przedsiębiorczości w województwie podlaskim poprzez udzielanie poręczeń” w ramach działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Na realizację ww. przedsięwzięcia PFP otrzymał dotację w wysokości 47’157’572,26 PLN.

Celem projektu było ułatwienie dostępu do finansowania bankowego mikro, małym i średnim przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie województwa podlaskiego.

Otrzymana dotacja pozwoliła na zwiększenie maksymalnej kwoty poręczenia do 2,5 mln PLN.