Herbata z poręczeniami w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Herbata z poręczeniami w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Podlaski Fundusz Poręczeniowy włącza się w Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Już 16 listopada będziemy udzielać konsultacji na temat tego, jak rozwijać firmę z wykorzystaniem poręczeń. Chcemy, żeby jak najwięcej przedsiębiorców dowiedziało się o możliwości korzystania z poręczeń jako form zabezpieczenia: udziału firm w przetargach, wygranych umów, transakcji kredytowych. Ich dostępność ma...

Przedsiębiorco, sezon przetargowy w pełni - zabezpiecz swój udział bezgotówkowo

Przedsiębiorco, sezon przetargowy w pełni – zabezpiecz swój udział bezgotówkowo

Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. (spółka Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego) ma propozycję dla firm, które startują w przetargach organizowanych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Fundusz spełnia wymogi Ustawy i na tej podstawie udziela poręczeń stanowiących zabezpieczenie udziału firmy w przetargu. Zabezpiecza także wygrane umowy na czas ich realizacji....

Podlaski Fundusz Poręczeniowy zabezpieczy wykonanie dowolnej umowy

Podlaski Fundusz Poręczeniowy zabezpieczy wykonanie dowolnej umowy

Podlaski Fundusz Poręczeniowy jest umocowany do udzielania poręczeń należytego wykonania umowy w myśl zapisów Ustawy Prawo zamówień publicznych. Na tej podstawie Fundusz może zabezpieczyć realizację kontraktu pozyskanego w drodze wygranego przetargu publicznego. Warto podkreślić, że  poręczenie może również stanowić zabezpieczenie wykonania dowolnej umowy, w tym handlowej,  najmu, dotacji czy zapłaty za surowiec drzewny do Lasów Państwowych....