Pożyczki i poręczenia z unijnych pieniędzy

Pożyczki i poręczenia z unijnych pieniędzy

„Te (…) poręczenia są skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Przeznaczone są przede wszystkim dla firm, które nie mają historii kredytowej, czyli zaczynających działalność. Nie są więc dla banku wiarygodnym partnerem. Łatwiej im zostać klientem (…) Banków (…) właśnie dzięki poręczeniu uzyskanemu z funduszu.”

Poręczenia i pożyczki dla firm zamiast dotacji

Poręczenia i pożyczki dla firm zamiast dotacji

„(…) – Przyjmijmy, że przedsiębiorca przychodzi do banku i potrzebuje np. kredytu. Rozmawia o kwocie, warunkach kredytowania i pojawia się pytanie o zabezpieczenie tej transakcji – wyjaśnia Anna Bajkowska z PFRR. – Firmy bardzo często nie dysponują zabezpieczeniem na majątku trwałym, np. hipoteką lub już je wykorzystały do zabezpieczenia kredytów...