Poręczenia i pożyczki dla firm zamiast dotacji

Poręczenia i pożyczki dla firm zamiast dotacji

„(…) – Przyjmijmy, że przedsiębiorca przychodzi do banku i potrzebuje np. kredytu. Rozmawia o kwocie, warunkach kredytowania i pojawia się pytanie o zabezpieczenie tej transakcji – wyjaśnia Anna Bajkowska z PFRR. – Firmy bardzo często nie dysponują zabezpieczeniem na majątku trwałym, np. hipoteką lub już je wykorzystały do zabezpieczenia kredytów inwestycyjnych. My tu możemy pomóc, bo mamy podpisane umowy z wieloma bankami i dajemy zabezpieczenie swoimi finansami jako strona trzecia transakcji. Bank już nas znana i dla niego jesteśmy wiarygodni. W ten sposób pomagamy przedsiębiorcy albo w ogóle otrzymać finansowanie, albo je zwiększyć.

Artykuł zamieszczony w Kurierze Porannym 16 lutego 2012r.