Podlaski Fundusz Poręczeniowy zabezpieczy wykonanie dowolnej umowy

Podlaski Fundusz Poręczeniowy zabezpieczy wykonanie dowolnej umowy

Podlaski Fundusz Poręczeniowy jest umocowany do udzielania poręczeń należytego wykonania umowy w myśl zapisów Ustawy Prawo zamówień publicznych. Na tej podstawie Fundusz może zabezpieczyć realizację kontraktu pozyskanego w drodze wygranego przetargu publicznego.

Warto podkreślić, że  poręczenie może również stanowić zabezpieczenie wykonania dowolnej umowy, w tym handlowej,  najmu, dotacji czy zapłaty za surowiec drzewny do Lasów Państwowych. Nie ma żadnych przeszkód aby poręczenie było udzielone na rzecz zamówienia, które nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Fakt, że Fundusz jest uprawniony do zabezpieczania przetargów publicznych potwierdza, że jesteśmy instytucją wiarygodną i zweryfikowaną. Do ustalenia pomiędzy Zamawiającym a Funduszem pozostaje treść dokumentu poręczenia.