Oferta Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego

Oferta Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego

Od początku działalności do końca 2022r. Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. udzielił łącznie 3.374 poręczenia – jako zabezpieczenia transakcji kredytowych, pożyczek, wadiów i należytego wykonania umów – o wartości ponad 424 mln PLN. Dzięki działalności Funduszu firmy otrzymały transakcje kredytowe, pożyczki oraz wadia i zabezpieczenia należytego wykonania umów o łącznej wartości prawie 860 mln PLN.

Przypominamy, że oferta Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego to poręczenia transakcji zaciąganych przez przedsiębiorców w banku (kredyty, gwarancje bankowe). Fundusz może również zabezpieczyć udział firmy w przetargu poręczając wadium lub należyte wykonanie umowy.

Oferta Funduszu skierowana jest do mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw.

Zapraszamy do kontaktu:

https://poreczenia.com.pl/kontakt/