Podsumowanie działalności PFP w 2016 roku

Podsumowanie działalności PFP

Od początku działalności do końca 2016r. PFP udzielił łącznie ponad 2,6 tys. poręczeń kredytów i pożyczek o wartości ponad 300 mln PLN.

Dzięki działalności Funduszu firmy otrzymały transakcje kredytowe o łącznej wartości ponad 620 mln PLN.

Banki współpracujące

Z przyjemnością informujemy, że bankami, z którymi Podlaski Fundusz Poręczeniowy zrealizował najwięcej transakcji ilościowo i kwotowo w 2016r. były:  PKO BP S.A. – 70% wspólnych transakcji i SBR BANK.

Gratulujemy i dziękujemy za dotychczasową współpracę.