Poręczenia kredytów dostępne w kolejnych bankach

Z przyjemnością informujemy o zawarciu umów o współpracy z bankami:

Klienci wyżej wymienionych banków mogą korzystać z poręczeń Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego jako zabezpieczenia do wszystkich kredytów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jednocześnie przypominamy , że kredytobiorcy z terenu województwa podlaskiego mogą skorzystać z preferencyjnych warunków – prowizja od udzielonego poręczenia wynosi 0%. Oferta dotyczy kredytów inwestycyjnych oraz związanych z rozwojem działalności.  Ww. poręczenie jest udzielane w ramach pomocy de minimis ze środków RPO WP.