Zabezpieczenie wadium z podpisem elektronicznym

Zabezpieczenie wadium

Miło nam jest poinformować, że zabezpieczenie wadium w postaci poręczenia Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego oferowane jest również w formie elektronicznej. Rośnie liczba przetargów, w których komunikacja między Zamawiającymi a Wykonawcami będzie odbywała się elektronicznie. Oznacza to, że zabezpieczenie wadium (w innej formie niż gotówka) będzie musiało być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Fundusz bardzo szybko dostosował swoją ofertę do oczekiwań rynku.

Zapraszamy po zabezpieczenie wadiumz podpisem elektronicznym lub w standardowej formie – papierowej!

Zabezpieczenie wadium – informacje ogólne

Podlaski Fundusz Poręczeniowy (spółka Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego) oferuje poręczenie – zabezpieczenie wadium. Każdy przedsiębiorca biorący udział w przetargu, organizowanym zgodnie z zasadami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, musi przedstawić wadium. Akceptowaną formą zabezpieczenia, wykazaną w ustawie jest min. poręczenie funduszu poręczeniowego działającego zgodnie z ustawą o PARP czyli na przykład poręczenie Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego.