Poręczenia kredytów dostępne w kolejnych bankach

Z przyjemnością informujemy o zawarciu umów o współpracy z bankami: Bank Spółdzielczy w Czyżewie Hexa Bank Spółdzielczy z siedzibą w Piątnicy Poduchownej Klienci wyżej wymienionych banków mogą korzystać z poręczeń Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego jako zabezpieczenia do wszystkich kredytów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jednocześnie przypominamy , że kredytobiorcy z terenu...